Inbrottslarm

Ett inbrottslarm är en bevisat viktig åtgärd för att förebygga inbrott. Inbrotten har ökat mycket de senaste åren och ett larm är ett första steg för att skydda sig mot inbrottstjuvar. Larmsystemen som används idag är både avancerade och lättanvända. Ett inbrottslarm kan installeras för sig självt eller
tillsammans med kameraövervakning. Dagens kameraövervakning är högteknologisk och är ett värdefullt tillägg till inbrottslarmet. Det finns många olika lösningar och vi hjälper dig att installera en certifierad anläggning, hör av er till oss för mer information.

Produkter vi arbetar med är bland annat DSC NEO och Bosch.

Brandlarm

Bränder orsakar varje år både stora personskador och skador på egendom. Ett brandlarm är en viktig komponent för att förebygga stora skador då det varnar i ett tidigt stadie av branden. Vi levererar självklart larm efter rådande regelverk och högsta standard på produkterna. Det finns olika lösningar
som passar olika bra för olika utrymmen – vi hjälper dig att välja rätt lösning för dina behov.

Kameraövervakning

Kameraövervakning utvecklas i snabb takt och blir mer och mer vanligt och tekniken har de senaste åren förbättrats markant. I samband med utvecklingen har även reglerna kring kameraövervakning lättat vilket gör att fler installerar kameraövervakning både i hemmet och på arbetsplatsen. I och med den ökade efterfrågan har kvalitén blivit ännu bättre samtidigt som priset har gått ner. Det finns flera olika lösningar för kamerövervakning, vi kommer tillsammans överens om vad som passar dina behov bäst.

Vi arbetar bland annat med produkter från Dahua, Bosch och Samsung.

Läs mer om kameratillstånd.

Passagesystem

Passagesystem är till för att du ska kunna välja vilka som har tillträde till de olika delarna av ditt företag och vilka tider. Våra lösningar är lättanvända för att det inte ska hindra er i ert arbete. Vi har lösningar för företag av olika storlek och anpassar systemet efter vad ni har för behov. Vi installerar allt från enklare system till stora helintegrerade säkerhetssystem.

Varumärken vi arbetar med är RCO och ASSA med flera.

Elstaket & Stängsellarm

Vi sätter upp hela staket och områdesanläggningar. Ett elstaket förhindrar obehöriga från att komma in på ditt företags område. Även våra elstaket och stängsellarm kommer i olika säkerhetsnivåer, vad som passar dig bäst kommer vi fram till tillsammans.